Przegląd klimatyzacji samochodowej

Okresowy przegląd klimatyzacji to przede wszystkim:

  • oczyszczenie czynnika chłodniczego oraz oleju krążącego w układzie wraz z czynnikiem
  • przegląd i test sprawności układu
  • uzupełnianie czynnika oraz oleju w układzie
  • sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji
  • sprawdzenie wydajności i temperatury chłodzenia

Układ klimatyzacji wymaga regularnego serwisu – czyszczenia i uzupełniania czynnika chłodniczego oraz oleju. Aby mieć pewność, że klimatyzacja w samochodzie jest w pełni sprawna i działa z należytą wydajnością oraz aby uniknąć kosztownych napraw.

 

 


Cena:  100 zł

Czas wykonania usługi: 1 – 1,5 godziny


Okresowy przegląd klimatyzacji samochodowej

Okresowy przegląd klimatyzacji samochodowej ma na celu zapewnienie układowi klimatyzacji samochodowej poprawnego działania, dzięki czemu klimatyzacja zachowuje pełną wydajność przez cały okres użytkowania. 

Cel ten osiągniemy poprzez sprawdzenie wszystkich istotnych parametrów pracy układu, oczyszczenie i uzupełnienie czynnika chłodniczego oraz oleju krążącego w układzie wraz z czynnikiem.

Diagnostyka klimatyzacji

Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji

Sprawdzanie szczelności układu polega na podłączeniu klimatyzacji do urządzenia diagnostycznego, które odsysa z układu czynnik wraz z olejem, aż do osiągnięcia próżni. Próżnia umożliwia osuszenie układu klimatyzacji oraz przeprowadzenie testu szczelności całego układu. 

Ubytek rzędu 40g dla układu z jednym parownikiem i 60 g dla układu wieloparownikowego stanowi podstawę do przeprowadzenia kontroli szczelności układu 

Wykrycie nieprawidłowości oznacza przejście do diagnostyki naprawczej, natomiast jeżeli układ jest szczelny i suchy zostaje ponownie napełniony czynnikiem i olejem.

Sprawdzenie szczelności klimatyzacji

Uzupełnienie czynnika i oleju

W trakcie opróżniania układu czynnik zostaje odseparowany od oleju. Czynnik odessany z układu po przefiltrowaniu i zważeniu wraca z powrotem do układu. Dodatkowo układ jest uzupełniony brakującą ilością czynnika. 

Taka sama procedura obowiązuje dla oleju sprężarkowego (odświeżenie i uzupełnienie).

Uzupełnienie czynnika i oleju w klimatyzacji samochodowej

Sprawdzenie parametrów pracy klimatyzatora

Etapem kończącym przegląd klimatyzacji samochodowej jest sprawdzenie wydajności układu chłodniczego.  

Po sprawdzeniu i napełnieniu układu włączamy ponownie klimatyzację aby sprawdzić jej wydajność. Dwie podstawowe funkcje klimatyzatora to obniżanie temperatury oraz osuszanie powietrza. 

Poprawnie działająca klimatyzacja samochodowa wyrzuca silny strumień chłodnego i suchego powietrza ze wszystkich kanałów nawiewowych. 

Przegląd klimatyzacji samochodowej 1

Kiedy wykonać przegląd klimatyzacji samochodowej?

Eksperci zalecają przegląd klimatyzacji samochodowej co 15 000 km lub minimum raz do roku. Praktyka serwisowa pokazuje, że jest to bardzo rozsądna rada.

Klimatyzacje dobrze serwisowane przez cały okres eksploatacji pracują wydajniej, a czas wymiany kosztownych elementów układu udaje się odwlec w czasie nawet o kilka lat. 

Nawet szczelny układ klimatyzacji samochodowej może rocznie tracić aż 10% czynnika chłodniczego. Taki ubytek czynnika musi się odbić negatywnie na wydajności układu.

Nie ma sensu czekać, aż dojdzie do sytuacji, w której układu klimatyzacji nie uda się uruchomić wcale. Zatarcie sprężarki lub rozszczelnienie układu skutkuje wydatkiem nawet kilku tysięcy złotych. Mądra zasada: „lepiej zapobiegać niż leczyć” w tym przypadku również ma swoje zastosowanie.

Do serwisu klimatyzacji należy się niezwłocznie udać gdy: