wymiana opon

Istnieje wiele powodów dla których jazda na oponie staje się zbyt niebezpieczna. Najważniejsze z nich to:

  • Zużycie bieżnika. Oponę należy wymienić, gdy głębokość bieżnika nie jest odpowiednia do warunków pogodowych. Ogólnie zaleca się wymianę na około 4mm pozostałej głębokości do jazdy w śniegu i błocie pośniegowym i 3 mm do jazdy po suchej nawierzchni. Minimalna dopuszczalna głębokość bieżnika to 1,6 mm. Zdecydowana większość fachowców uważa jednak, że nie należy schodzić poniżej 2,5 mm.

  • Uszkodzenie opony. Opona przecięta na barku lub bocznej ścianie, a także opony eksploatowane na feldze bez powietrza, nawet na krótkim odcinku z reguły nadają się do wymiany. Jazda na kole bez powietrza osłabia wewnętrzną strukturę opony, a przez to dalsza eksploatacja opony staje się zbyt niebezpieczna, by warto było ponosić takie ryzyko.
  • Opony, na których zauważono wybrzuszenia, pęcherze, pęknięcia muszą być bezwzględnie zdemontowane z felgi i wnikliwie sprawdzone. Z reguły nie będą się nadawały do dalszej eksploatacji. Oględziny pozwolą jednak stwierdzić, czy uszkodzenie wynika z wady produkcyjnej, czy jest następstwem wadliwej eksploatacji opony. Wada produkcyjna daje podstawę do reklamacji opony u producenta.
  • Opony starsze niż 10 letnie muszą być wycofane bez względu na poziom zużycia. Panuje jednak wśród producentów i serwisantów opon pogląd, że opony starsze niż osiem lat nie powinny być montowane na pojazd poruszający się po drogach publicznych. 

Warto pamiętać, że ocenę stopnia uszkodzenia opony należy powierzyć fachowcom dysponującym odpowiednim sprzętem diagnostycznym. Ocena „na oko” jest wystarczająca jedynie w oczywistych przypadkach.

Recommended Posts